top of page

Restaurantkosten

Bijgewerkt op: 12 aug. 2023

In welke mate zijn restaurantkosten aftrekbaar?


Je bent op restaurant geweest en je zou deze uitgave graag als kosten willen inbrengen in je zaak, kan dit zomaar?


plutus accountants aftrekbaarheid restaurantkosten


Hoe het beroepsmatig karakter bewijzen?


Enkel de beroepsmatige restaurantkosten zijn (in beperkte mate) aftrekbaar, ingebrachte restaurantkosten met een privaat karakter kunnen zelfs belast worden als voordeel van alle aard in hoofde van de genieter.


Hou steeds het btw-bonnetje of gks-ticket bij! Met de mobiele app die gekoppeld is aan je klantenportaal kan je gemakkelijk een foto trekken van je bonnetje en deze doorsturen naar de boekhouding.


Het is aangeraden om de naam van de (potentiële) klant, leverancier of andere zakelijke relatie waarmee je bent gaan eten op het btw-bonnetje te vermelden. Bijkomend kan je ook de reden voor het etentje vermelden.


Wij raden eveneens aan om de uitgave met een zakelijke rekening of een zakelijke kredietkaart te betalen zodat je een dubbel bewijs kan voorleggen.


Hou ook steeds je bonnetjes van privédiners bij zodat je kan aantonen dat je niet zomaar elk etentje als kost inbrengt in de zaak.


Aftrekbaarheid als kost


Algemene regel


Beroepsmatige restaurantkosten zijn voor 69% aftrekbaar. Deze beperking geldt eveneens voor restaurantkosten die gemaakt worden in het buitenland of bij seminaries, studiedagen, etc.


Uitzonderingen


In bepaalde situaties kunnen de kosten wel voor 100% aftrekbaar zijn.


Doorrekening van restaurantkosten


Restaurantkosten die doorgerekend worden aan een derde partij zijn 100% aftrekbaar voor de uitreiker van de factuur waarop deze kosten afzonderlijk vermeld staan.


De ontvangende partij zal echter de aftrekbeperking volgens de algemene regel moeten toepassen en zijn deze kosten bijgevolg voor 69% aftrekbaar.


Personeelsfeesten voor het geheel van het personeel


De restaurantkosten die gemaakt worden voor personeelsfeesten die georganiseerd worden voor alle personeelsleden zijn 100% aftrekbaar indien het gaat om een personeelsfeest naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, etc.

LET OP! Dergelijk personeelsfeest is enkel één keer aftrekbaar per belastbaar tijdperk of boekjaar. Het kan dus interessant zijn om het personeelsfeest met de hoogste kost in aftrek te brengen.


Restaurantkosten van personeelsfeesten in het kader van een pensionering van een personeelslid of het overhandigen van eretekens zijn steeds 100% aftrekbaar.


Restaurantkosten gemaakt door personeel belast met de levering van goederen/diensten


Restaurantkosten die gemaakt worden door het personeel dat voor meer dan 5 uur per dag belast is met de levering van goederen en/of diensten buiten de onderneming, zijn voor 100% aftrekbaar.


Vertegenwoordigers in de voedingssector


De restaurantkosten zijn 100% aftrekbaar in het kader van vertegenwoordigers die instaan voor de verkoop van producten die bestemd zijn voor menselijke consumptie en die kunnen verbruikt worden tijdens een etentje met de potentiële klant.


 

Aftrekbaarheid btw


Algemene regel


De btw op restaurantkosten is niet aftrekbaar, hierop bestaan echter een aantal uitzonderingen.


Uitzonderingen


In bepaalde gevallen kan de btw volledig gerecupereerd worden.


Doorrekening van restaurantkosten


De btw op restaurantkosten die doorgerekend worden aan een derde partij is 100% aftrekbaar voor de uitreiker van de factuur indien deze kosten afzonderlijk vermeld staan op de factuur. De uitreiker kan de btw op de aankoop enkel recupereren indien hij over een geldige btw-factuur beschikt.

De ontvangende partij zal de btw op de factuur niet kunnen recupereren.


Restaurantkosten gemaakt door personeel belast met de levering van goederen/diensten


De btw op restaurantkosten die gemaakt worden door het personeel dat belast is met de levering van goederen en/of diensten buiten de onderneming, is voor 100% aftrekbaar indien men beschikt over een geldige btw-factuur. Een btw-bonnetje of een gks-ticket is niet voldoende!


Restaurantkosten in het kader van een seminarie, studiedag, etc.


Indien de geserveerde maaltijden en dranken slechts als bijkomende zaak bij de opleiding kunnen beschouwd worden, is de btw op deze kosten volledig aftrekbaar.


Volgende voorwaarden moeten cumulatief voldaan zijn:

  • De prijs voor de opleiding is een vaste prijs en men kan niet opteren om af te zien van de voorziene maaltijd en drank.

  • De kostprijs voor maaltijd en drank mag hoogstens 15% van de totale kostprijs bedragen.

  • Aangezien de maaltijd en drank een bijzaak zijn ten opzichte van de gehele opleiding, is de volledige factuur onderworpen aan het standaardtarief van 21% btw.


Samenvatting

plutus accountants - aftrekbaarheid restaurantkosten

936 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page