top of page

Boetes & verhogingen

Als zelfstandige ondernemer kom je wel eens in aanraking met boetes of overtredingen, denk hierbij aan verkeersboetes, administratieve boetes of zelfs boetes met betrekking tot belastingen.


Hoe zit het nu eigenlijk met de aftrekbaarheid van dergelijke boetes en sancties?

plutus accountants aftrekbaarheid boetes


Aftrekbaarheid als kost


Boete zijn in principe nooit aftrekbaar als kost.

Een aantal voorbeelden van niet aftrekbare boetes zijn:

  • Verkeersboetes

  • Verhogingen op sociale bijdragen

  • Administratieve en strafrechtelijke geldboetes

  • Vaste btw-boetes

  • Belastingverhogingen & evenredige boetes

  • GASboetes

  • Boetes inbreuk milieuwetgeving

  • Enz.

Let op! (Parkeer)retributies en nalatigheidsintresten zijn geen boetes en kunnen dus wel in aftrek gebracht worden!

Speciaal voor vennootschappen


Indien je een boete als voordeel van alle aard (VAA) laat belasten bij de overtreder, dan kan de boete als kost in aftrek gebracht worden in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor werknemers.

 

Aftrekbaarheid btw


Op boetes wordt er geen btw aangerekend en is er bijgevolg geen btw-aftrek van toepassing.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page