top of page

Speciale factuurvermeldingen in de bouwsector

Bijgewerkt op: 26 mrt.

In de bouwsector heb je vaak te maken met verschillende btw-tarieven die ook speciale btw-vermeldingen op de factuur met zich meebrengen.


Heb je geen zicht meer over wat de huidige regels zijn? Wij zetten even de speciale vermeldingen op een rij.
Facturatie tegen 6% btw


Voor renovatiewerken of werken in onroerende staat, kan de aannemer tegen het verlaagd btw-tarief van 6% factureren. Hierbij moeten een aantal voorwaarden cumulatief voldaan zijn:


  • De woning is ouder dan 10 jaar

  • De woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning of voor privédoeleinden gebruikt

  • De uitgevoerde werken worden rechtstreeks aan een particuliere eindgebruiker gefactureerd


Wat moet ik op mijn factuur vermelden?

‘Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 % van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.’

Deze clausule vervangt het oude btw-attest.

 

Verlegging btw naar medecontractant


De klassieke vermelding 'Btw verlegd' moet aangevuld worden met een bijkomende clausule:


“Verlegging van de heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Zo draagt de aannemer de aansprakelijkheid over naar de medecontractant. Indien de medecontractant geen btw-plichtige aangever is, dient hij binnen één maand na ontvangst van de factuur dit te melden.

 

TIP! Check het btw-nummer van je klant via Intervat


Via Intervat kan je gemakkelijk nachecken of de medecontractant een btw-plichtige aangever is of niet. Onder het tab btw-regelingen kan je het btw-nummer van je klant ingeven. Indien het resultaat AM (indiener maandaangiften) of AT (indiener kwartaalaangiften) is, weet je zeker dat de btw mag verlegd worden.


Je kan ook andere bijkomstige controles uitvoeren via KBO Public Search en VIES.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page