top of page

Auteursrechten & fiscaliteit

Bijgewerkt op: 8 mei

Creativiteit zorgt voor onderscheiding en gezonde concurrentie in onze economie. Ben je zelf bezig met creatieve activiteiten? Heb je een boek geschreven of maak je schilderijen of tekeningen? Dan heb je waarschijnlijk wel eens van het begrip auteursrechten gehoord.

plutus accountants auteursrechten & fiscaliteit 2023


Wat zijn auteursrechten?


Een werk kan auteursrechtelijk beschermd worden indien het voldoet aan de voorwaarden die omschreven zijn in het Wetboek Economisch Recht (WER), concreet moet het gaan om:

 • werken van letterkunde en kunst;

 • die concreet uitgedrukt zijn;

 • en origineel zijn.

Indien het werk voldoet aan bovenstaande voorwaarden, ontstaat het auteursrecht automatisch. Wij raden wel aan om de overdracht van de auteursrechten in een goed onderbouwd contract te gieten.

 

Fiscaal regime


Deze auteursrechtenvergoedingen ondergaan onder bepaalde voorwaarden een voordelig fiscaal regime.


Welke auteursrechten komen in aanmerking?


 • Het moet gaan om auteursrechten zoals omschreven in het Wetboek Economisch Recht

 • Die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst

 • Men moet in bezit zijn van een kunstwerkattest

 • Indien je geen kunstwerkattest hebt, moet het gaan om auteursrechten die overgedragen worden aan een derde voor:

  • Mededeling aan het publiek

  • Voor openbare uitvoering of opvoering

  • Of voor reproductie


Berekening van de belasting


Auteursrechtenvergoedingen zijn in principe roerende inkomsten.


Deze roerende inkomsten worden na aftrek van een forfaitaire kost (tot 50%) aan een vlak tarief van 15% roerende voorheffing belast. Je hebt uiteraard ook het recht om je werkelijke kosten te bewijzen indien dit voordeliger uitkomt.


Fiscale grenzen voor het bepalen van het roerend inkomen


Om het gedeelte dat als roerend inkomen in aanmerking komt te bepalen, worden er een aantal fiscale beperkingen toegepast:


 • De auteursrechtenvergoedingen mogen jaarlijks niet meer bedragen dan 37.500 EUR (wordt jaarlijks geïndexeerd). Het overschrijdend gedeelte wordt gekwalificeerd als beroepsinkomen.

 • De verhouding van de auteursrechtenvergoeding ten opzichte van de totale aangerekende vergoeding mag onderstaande percentages niet overschrijden:

  • 50% voor inkomstenjaar 2023

  • 40% voor inkomstenjaar 2024

  • 30% vanaf inkomstenjaar 2025

 • Het gemiddelde inkomen uit auteursrechten gedurende de vier vorige jaren mag niet meer bedragen dan 37.500 EUR (wordt jaarlijks geïndexeerd).

 

Fiscale verplichtingen & formaliteiten van de schuldenaar


Aangifte & betaling roerende voorheffing


De schuldenaar (meestal is dit uw klant / diegene die de rechten verkrijgt) moet een aangifte 275S via MyMinFin indienen en de roerende voorheffing betalen op basis van de overschrijvingsgegevens die op de aangifte vermeld staan.


De deadline voor de betaling is 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten.


Jaarlijkse ficheverplichting


Jaarlijks dient de schuldenaar ook een fiche 281.45 in te dienen via Belcotax-On-Web.


De deadline voor de indiening van de fiche is 30 april van het jaar volgend op het jaar waarop de inkomsten betrekking hebben.


Vermeldingen op de factuur


Aangezien de formaliteiten toch wel zwaar zijn, raden wij aan om op de factuur een duidelijk onderscheid te maken tussen het bedrag dat aan u moet betaald worden en de roerende voorheffing die moet gestort worden aan de schatkist.


Tip! We raden ook aan om een overzichtelijke handleiding toe te voegen met de stappen die de schuldenaar moet volgen.


Fiscale verplichtingen auteur


Je moet je roerende inkomsten jaarlijks in je aangifte personenbelasting aangeven, ook al werd de verschuldigde roerende voorheffing reeds betaald door de schuldenaar.

 

Sociale bijdragen als zelfstandige


Als zelfstandige zal je op het gedeelte dat als roerend inkomen beschouwd wordt geen sociale bijdragen moeten betalen.


Het gedeelte dat gekwalificeerd wordt als beroepsinkomen op basis van de reeds besproken maximumgrenzen, zal bijgevolg wel onderhevig zijn aan de sociale bijdragen.


Verlenging periode starterskorting voor primostarters

Startende zelfstandigen kunnen genieten van een verlaging van de sociale bijdragen (starterskorting primostarters) gedurende de eerste 4 kwartalen.

Bij zelfstandige artiesten en kunstenaars kan de periode van de starterskorting verlengd worden tot de eerste 8 kwartalen.

De verlaging van deze financiële last kan goed uitkomen voor startende artiesten die in onzekere tijden hun activiteiten uitvoeren.

Je moet dan wel in het bezit zijn van een zelfstandigheidsverklaring, deze wordt afgeleverd door de Commissie Kunstenaars.

Meer info over de aanvraag kan je terugvinden op Artist@Work.

 

Auteursrechten & btw


Algemeen tarief: 6% btw


Het standaard btw-tarief op auteursrechtenvergoedingen is 6%.


Uitzonderingen aan 21% btw


Voor computerprogramma's en publiciteit wordt er een uitzondering gemaakt en is steeds het normaal btw-tarief van 21% van toepassing.


0% btw op uitgavecontracten


Voor auteursrechtenvergoedingen via een uitgavecontract is het btw-tarief 0% indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • Er wordt een uitgavecontract afgesloten tussen de auteur (natuurlijke persoon) en de uitgever.

 • Het werk moet gepubliceerd worden / ter beschikking gesteld worden aan het publiek.

 • Het moet uiteraard gaan om kunst of letterkunde.

Belangrijk om te onthouden is dat de opdrachtgever verplicht is tot de reproductie van het werk. Een uitgavecontract veronderstelt ook het vooraf bestaan van een auteursrecht in hoofde van de auteur.

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page