top of page

Sociale bijdragen

Bijgewerkt op: 11 jun. 2023

Via de sociale bijdragen bouw je als zelfstandige verschillende rechten op, denk hierbij aan het recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of pensioen, het overbruggingsrecht, enz.


Hoe zit het nu precies met de aftrekbaarheid van de sociale bijdragen?

plutus accountants sociale bijdragen


Aftrekbaarheid als kost


Sociale bijdragen in een eenmanszaak


De sociale bijdragen zijn volledig aftrekbaar als beroepsmatige kosten in het jaar waarin de uitgave zeker en vaststaand is of wanneer ze effectief betaald zijn.


Sociale bijdragen van een bedrijfsleider in een vennootschap


De sociale bijdragen op de bezoldiging van een bedrijfsleider zijn aftrekbaar via zijn aangifte personenbelasting. De sociale bijdragen van de bedrijfsleider worden niet automatisch beschouwd als beroepsmatige kosten van de vennootschap.


De bedrijfsleider kan ervoor kiezen om de sociale bijdragen zelf te betalen of via de vennootschap.


Betalen via de vennootschap


Indien de bedrijfsleider ervoor kiest om de sociale bijdragen te laten betalen door zijn vennootschap, betekent dit dat de vennootschap deze privékost op zich neemt. Hiervoor zal er in de meeste gevallen een voordeel van alle aard aangerekend worden aan de bedrijfsleider. De bedrijfsleider zal op dit voordeel van alle aard belast worden aangezien dit als een 'extra loon' beschouwd wordt.


Een hoger loon betekent dus dat je meer sociale bijdragen en personenbelasting zal verschuldigd zijn. Langs de andere kant zorgt een hoger loon wel voor extra ruimte om hogere aftrekbare premies te voorzien via een IPT (individuele pensioentoezegging).


Sociale bijdragen van de vennootschap


Ook een vennootschap moet zich aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds en zal dus sociale bijdragen moeten betalen.


De vennootschapsbijdrage is een jaarlijks forfaitair bedrag dat volledig aftrekbaar is als beroepsmatige kost in de vennootschap.


Startende vennootschappen kunnen onder bepaalde voorwaarden tijdens de eerste drie jaar volledig vrijgesteld worden.


Verhogingen van sociale bijdragen


Verhogingen op de sociale bijdragen (bv. bij laattijdige betalingen) zijn helaas niet aftrekbaar.


 

Aftrekbaarheid btw


Op de sociale bijdragen wordt er geen btw aangerekend, er is dus geen aftrek van btw van toepassing.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page