top of page

De commandaitaire vennootschap (CommV) & haar kenmerken

Bijgewerkt op: 12 okt. 2023


Eenvoudig met beperkte formaliteiten, is de CommV iets voor u?


De commanditaire vennootschap (CommV) is een maatschap met rechtspersoonlijkheid.

De CommV wordt net zoals de VOF gekenmerkt door haar eenvoud en de beperkte wettelijke en administratieve formaliteiten.


Wat is dan het verschil tussen een CommV en een VOF?


In de CommV wordt er een onderscheid gemaakt tussen beherende en stille vennoten. In een VOF is elke vennoot een werkende vennoot. Dit brengt een aantal verschillen met zich mee wat de aansprakelijkheid en het statuut van de vennoten betreft.


plutus accountants - oprichting commv en kenmerken


Oprichting


Onderhandse akte


Een CommV kan je gewoonweg oprichten via een onderhandse akte. Dit betekent dat je niet langs de notaris moet gaan zoals bij de BV of NV, waardoor de opstartkost een stuk lager ligt.

Bijgevolg is het dus ook niet verplicht om een financieel plan voor te leggen, het is echter wel aan te raden om voor jezelf een ondernemingsplan en financieel plan op te maken als haalbaarheidsstudie. Een accountant kan je hierbij helpen.


Vennoten / Oprichters

Om een CommV te kunnen oprichten heb je minstens twee vennoten nodig. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de:

  • Gecommanditeerde vennoten of beherende vennoten

  • Commanditaire vennoten of stille vennoten

De beherende vennoten staan in voor het beheer van het bedrijf terwijl de stille vennoten de functie van geldschieters op zich nemen en dus enkel een financiële inbreng doen.


Aansprakelijkheid vennoten


Net zoals bij de VOF zijn de beherende vennoten persoonlijk onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn. De beherende vennoot zal zich moeten inschrijven als zelfstandige.

De stille vennoten zijn daarentegen enkel aansprakelijk voor het kapitaal of vermogen dat zij hebben ingebracht. Aangezien de stille vennoot enkel een financiële inbreng doet, moet hij geen statuut van zelfstandige krijgen.


Ben je van plan om een risicovolle activiteit te exploiteren of zware leningen aan te gaan? Dan kan je best voor een vennootschapsvorm kiezen waarin je aansprakelijkheid beperkt wordt.


Vermogen / Inbreng


Er is geen minimuminbreng voorzien, je kan dus vrij bepalen wat je aanvangsvermogen zal zijn.


Oprichtingsprocedure

plutus accountants - stappenplan oprichting vof vennootschap onder firma


Aandelenoverdracht


De aandelen kunnen wettelijk gezien niet overgedragen worden, tenzij anders is overeengekomen.

Dit betekent dat alle medevennoten unaniem akkoord moeten gaan wanneer je je aandelen toch wil verkopen. Het is superbelangrijk om deze overdracht ook in het Belgisch Staatsblad te publiceren, zo kunnen derden u niet meer aansprakelijk stellen voor schulden die ontstaan na de publicatie.


Ook bij het toetreden als nieuwe vennoot is het belangrijk om na te gaan hoe de interne situatie van de VOF eruitziet aangezien je als nieuwe vennoot ook aansprakelijk kan gesteld worden voor schulden die reeds bestonden voor uw toetreding.


Boekhouding


In de meeste gevallen kan de CommV een enkelvoudige boekhouding voeren en moet er bijgevolg geen jaarrekening neergelegd worden bij de Nationale Bank van België. Dit zorgt voor meer discretie aangezien derde partijen niet direct een inzage hebben in de cijfers en resultaten.


De CommV, ideaal voor uw profiel en activiteiten?


Een CommV oprichten kan interessant zijn wanneer jezelf aan een lage opstartkost een activiteit wil exploiteren waaraan weinig of geen (financiële) risico’s verbonden zijn.

Hiernaast kies je de gepaste stille vennoot die als geldschieter zal fungeren.


Voor- en nadelen van een CommV

Voordelen

  • Lagere oprichtingskost

  • Oprichting kan via een onderhandse akte

  • Geen minimuminbreng vereist

  • Beperkte wettelijke & boekhoudkundige formaliteiten (meer discretie)

  • Aandelen in principe niet overdraagbaar zonder unaniem akkoord van de vennoten

  • De stille vennoot is beperkt aansprakelijk

Nadelen

  • De beherende vennoot is onbeperkt persoonlijk & hoofdelijk aansprakelijk

  • Minstens twee vennoten vereist


Van plan om een CommV op te richten?

Geen probleem, wij kunnen u hierbij helpen!Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page