top of page

De vennootschap onder firma (VOF) & haar kenmerken

Bijgewerkt op: 13 okt. 2023

Eenvoudige vennootschap met weinig formaliteiten


De vennootschap onder firma (VOF) is net zoals de commanditaire vennootschap (CommV) een maatschap met rechtspersoonlijkheid.

De VOF is één van de eenvoudigere vennootschapsvormen met weinig formaliteiten. Dergelijke eenvoud brengt wel een aantal gevolgen met zich mee, meer hierover in deze blogpost.


plutus accountants - oprichting vof en kenmerken


Oprichting


Onderhandse akte


In tegenstelling tot de BV en de NV, kan je een VOF oprichten via een onderhandse akte. Dit betekent dat je niet langs de notaris moet gaan, waardoor de opstartkost een stuk lager ligt.

Bijgevolg is het dus ook niet verplicht om een financieel plan voor te leggen, het is echter wel aan te raden om voor jezelf een ondernemingsplan en financieel plan op te maken als haalbaarheidsstudie. Een accountant kan je hierbij helpen.


Vennoten / Oprichters


Om een VOF te kunnen oprichten heb je minstens twee vennoten nodig.


Let op! Elke oprichter/vennoot in een VOF is een werkende vennoot. Dit betekent dat elke vennoot een statuut als zelfstandige krijgt.


Heb je een zakenpartner die eerder de rol van geldschieter wil aannemen? Dan kan dit perfect via een CommV.


Aansprakelijkheid vennoten


Een nadeel van de VOF is dat de beherende vennoten persoonlijk onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn, je privévermogen kan dus sneller aangesproken worden.


Indien je van plan bent om een risicovolle activiteit op te starten, dan kan je best naar een alternatieve vennootschapsvorm kijken, zoals de BV of NV, waarin de aansprakelijkheid wordt beperkt tot de inbreng.


Vermogen / Inbreng


Er is geen minimuminbreng voorzien, je kan dus vrij bepalen wat je aanvangsvermogen zal zijn. Dit flexibel kenmerk heeft wel tot gevolg dat de vennoten dus onbeperkt aansprakelijk zijn (zie vorig puntje).


Stappenplan oprichting

plutus accountants - stappenplan oprichting vof vennootschap onder firma

Aandelenoverdracht


De aandelen kunnen wettelijk gezien niet overgedragen worden, tenzij anders is overeengekomen. Dit betekent dat alle medevennoten unaniem akkoord moeten gaan wanneer je je aandelen toch wil verkopen. Het is superbelangrijk om deze overdracht ook in het Belgisch Staatsblad te publiceren, zo kunnen derden u niet meer aansprakelijk stellen voor schulden die ontstaan na de publicatie.


Ook bij het toetreden als nieuwe vennoot is het belangrijk om na te gaan hoe de interne situatie van de VOF eruitziet aangezien je als nieuwe vennoot ook aansprakelijk kan gesteld worden voor schulden die reeds bestonden voor uw toetreding.


Boekhouding


In de meeste gevallen kan de VOF een enkelvoudige boekhouding voeren en moet er bijgevolg geen jaarrekening neergelegd worden bij de Nationale Bank van België. Dit zorgt voor meer discretie aangezien derde partijen niet direct een zicht hebben op de cijfers en resultaten.


De VOF, ideaal voor uw profiel en activiteiten?


Een VOF oprichten kan interessant zijn wanneer je samen met een zakenpartner aan een lage opstartkost een activiteit wil exploiteren waaraan weinig of geen risico’s verbonden zijn.


Eenmanszaak of VOF, wat is het verschil?


In een VOF heb je meerdere vennoten die samen een activiteit willen exploiteren en dus een ‘partnership’ of samenwerkingsovereenkomst aangaan. Een eenmanszaak wordt geregistreerd op uw persoonlijke naam, alle winsten die je in een eenmanszaak draait zijn rechtstreeks uw eigendom.


De winsten worden eveneens op verschillende manieren belast. Bij een eenmanszaak zijn de winsten onderhevig aan de personenbelasting. Bij een VOF daarentegen worden de winsten belast in de vennootschapsbelasting, waar het tarief veel lager ligt dan de progressieve schijven en tarieven in de personenbelasting.


Afhankelijk van je situatie, kan het eventueel interessanter zijn om een VOF op te starten.


Verder kan je in een VOF je loonpakket optimaliseren en werken met dividenden, wat fiscaal gezien heel interessant kan zijn.


Voor- en nadelen van een VOF

Voordelen

  • Lagere oprichtingskost

  • Oprichting kan via een onderhandse akte

  • Geen minimuminbreng vereist

  • Beperkte wettelijke & boekhoudkundige formaliteiten (meer discretie)

  • Aandelen in principe niet overdraagbaar zonder unaniem akkoord van de vennoten

Nadelen

  • Vennoten zijn onbeperkt persoonlijk & hoofdelijk aansprakelijk

  • Minstens twee vennoten vereist


Van plan om een VOF op te richten?

Geen probleem, wij kunnen u hierbij helpen!Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page