top of page

Publiciteit & marketing

Bijgewerkt op: 18 jun. 2023


plutus accountants - aftrekbaarheid reclame & marketingkosten


Aftrekbaarheid als kost


Publiciteitskosten of reclamekosten voor je onderneming zijn in principe 100% aftrekbaar.


Denk hierbij aan:

 • Social media ads

 • Reclamecampagnes

 • Design tools zoals Adobe Illustrator, Photoshop, Canva, enz.

 • Kosten van je logo, website, enz.


Sponsoring


Sponsorkosten zijn 100% aftrekbaar indien men het commerciële karakter kan aantonen. Je kan best foto’s of screenshots bewaren van de projecties of vermeldingen van je logo of bedrijfsnaam.


Reclameartikelen

Reclameartikelen zijn 100% aftrekbaar. Om als reclameartikel in aanmerking te komen, moet men voor de inkomstenbelasting aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • De artikelen moeten een geringe waarde hebben

 • Het logo en de benaming van de schenkende onderneming moeten er duidelijk op vermeld staan

 • De artikelen worden op grote schaal verspreid


Voorbeelden van vaak voorkomende reclameartikelen zijn:

 • Balpennen

 • Usb-sticks en andere kleine hardware gadgets

 • Sleutelhangers

 • Kaldenders

 • Notitieblokken

 • Enz.

Handelsmonsters of stalen

Handelsmonsters en stalen zijn 100% aftrekbaar indien het gaat om goederen en/of producten die de uitgever zelf verkoopt of produceert. Handelsmonsters en stalen kunnen best in een afzonderlijke verpakking verdeeld worden met een duidelijke vermelding dat het gaat om een monster of een staal.

Publicitaire evenementen georganiseerd door de onderneming


Wanneer het evenement georganiseerd wordt met betrekking tot een productlancering of om (potentiële) klanten in te lichten over het bestaan van een product of dienst om de verkoop ervan te bevorderen, zijn de kosten 100% aftrekbaar.


LET OP! Er zijn heel wat discussies geweest rond de vraag of onthaalkosten en cateringkosten die gemaakt worden in het kader van dergelijk publicitair event al dan niet 100% aftrekbaar zijn. Spijtig genoeg blijven deze uitgaven het karakter van onthaalkost behouden en zijn ze maar voor 50% aftrekbaar.


Business seats bij sportieve of culturele evenementen


De toegang tot loges of vipplaatsen bij sportevenementen of culturele evenementen zijn 100% aftrekbaar als publiciteitskost wanneer de locaties gebruikt worden met als doel om publiciteit te voeren. Denk hierbij aan het plaatsen van vlaggen of projecties van het logo op eender welke wijze.


LET OP! Enkel de kosten van de toegang zijn 100% aftrekbaar, de onthaalkosten zijn maar voor 50% aftrekbaar.

 

Aftrekbaarheid btw


De btw op publiciteit- en reclamekosten is 100% aftrekbaar mits geldige btw-factuur.


Reclameartikelen


De btw op reclameartikelen is 100% aftrekbaar indien de artikelen aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • De artikelen moeten een geringe waarde hebben

 • Het logo en/of de benaming van de schenkende onderneming moeten er duidelijk op vermeld staan

 • De artikelen worden op grote schaal verspreid

Handelsmonsters en stalen


De btw op handelsmonsters en stalen is 100% aftrekbaar indien het gaat om goederen en/of producten die de uitgever zelf verkoopt of produceert. Voor de btw moeten deze niet in een aparte vorm/verpakking of met een speciale vermelding verdeeld worden, het is echter aangeraden om dit toch te doen.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page