top of page

Afschrijvingen

Bijgewerkt op: 24 apr.

We leven en ondernemen in een land met een hoge belastingdruk. Bedrijven vinden het dan ook interessant om aankopen volledig als kost in te brengen, aangezien dit de belastingen kan verlagen.


Maar kan je zomaar elke aankoop volledig als kost inbrengen? Spijtig genoeg is dit niet het geval. De kans is groot dat je bij aankopen van bedrijfsmiddelen voor langdurig gebruik te maken zal hebben met afschrijvingen.

plutus accountants buitenlandse reiskosten


Wat zijn afschrijvingen?


Bepaalde zakelijke aankopen worden als investeringen beschouwd wanneer ze langdurig gebruikt worden om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Denk onder andere aan:


 • Machines & installaties

 • Computers, laptops & andere hardware

 • Bedrijfswagens & (motor)fietsen

 • Bedrijfsgebouwen & terreinen

 • Enz.


Deze investeringen worden meestal langer dan een jaar gebruikt waardoor ze niet zomaar volledig in kost mogen gebracht worden bij de aankoop of de aanschaffing.


Hoe worden investeringen dan in kost gebracht?


Via afschrijvingen. Een investering afschrijven betekent eigenlijk dat je de kost over meerdere jaren zal spreiden. In principe schrijf je een investering af over een termijn dat overeenstemt met de gebruiksduur of levensduur. Dit betekent quasi dat de afschrijvingen de waardevermindering van je investeringen weergeven.


Wat zijn de gevolgen van zo'n afschrijvingen?


Omdat je de aankoop niet in één keer als kost kan inbrengen, zal dit een impact hebben op je bedrijfsresultaat. Deze zal namelijk lager liggen omdat je de kost moet spreiden over meerdere jaren.


Omdat je als onderneming 'zwaardere' investeringen doet, wordt je onder bepaalde voorwaarden wel beloond met een bijkomende investeringsaftrek.


Aftrekbaarheid als kost


Hoe en hoeveel je als afschrijvingskost kan inbrengen hangt af van een aantal (fiscale) factoren:


 • Moment van de investering

 • Type en grootte van je onderneming

 • Afschrijvingstermijn

 • Afschrijvingsmethode


Moment van de investering en aanvang van de afschrijving


In vennootschappen mag de eerste afschrijving pas beginnen op het moment dat de investering is verkregen of tot stand is gebracht (pro-rata temporis).


In een eenmanszaak mag je gewoon een volledig jaar afschrijven, tenzij je in dat jaar pas van start bent gegaan met je onderneming, dan mag je namelijk pas afschrijven vanaf de startdatum.


Stel je hebt als tuinaanlegger die al een aantal jaren actief is een graafmachine gekocht op 1 november van een bepaald jaar. Dan mag je als eenmanszaak ervoor kiezen om de graafmachine af te schrijven vanaf 1 januari van dat jaar, ook al heb je deze later aangekocht. Indien de tuinaanlegger een vennootschap heeft, dan moet de graafmachine vanaf 1 november van het jaar van aankoop afgeschreven worden.


Beroepsmatig gebruik


Fiscaal gezien kan de afschrijving enkel voor het beroepsmatig gedeelte in kost gebracht worden. De afschrijving op de graafmachine uit het vorig voorbeeld kan volledig in kost gebracht worden aangezien deze volledig beroepsmatig gebruikt wordt. Bij een bedrijfswagen zal de afschrijvingskost bijvoorbeeld fiscaal beperkt worden.


Wat zijn de algemeen aanvaarde afschrijvingspercentages?


De fiscus, bepaalde rulings en ook rechtspraak hebben voor een aantal standaard aanvaarde afschrijvingstermijnen gezorgd.

plutus accountants - afschrijvingstermijnen

Bij de afschrijvingen moet je naast de hierboven vermelde punten met nog een heleboel andere fiscale regels rekening houden, het is dan ook aan te raden om hiervoor een erkende accountant aan te spreken.


Afschrijvingsmethodes


De meest gebruikte afschrijvingsmethodes zijn de:

 • Lineaire afschrijvingsmethode

 • Degressieve afschrijvingsmethode


Let op! In een vennootschap mag je op investeringen die aangekocht of aangeschaft werden na 01/01/2020 niet meer degressief afschrijven.


Bepaalde investeringen zoals personenwagens, goodwill, enz. mogen ook niet degressief afgeschreven worden.


plutus accountants - afschrijvingsmethodes

 

Aftrekbaarheid btw


Op de afschrijvingen zelf is er geen btw van toepassing.


Op de aankoop van de investering kan je de btw geheel of gedeeltelijk aftrekken naarmate het beroepsmatig gebruik en het type van de investering.


Let op! Wijzigt de bestemming van je investering binnen de btw-herzieningstermijnen? Dan kan het zijn dat je een gedeelte van de aftrekbare btw moet herzien en eventueel terugstorten.


plutus accountants - btw-herzieningstermijnen


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page