top of page

Aftrekbaarheid autokosten: Wat verandert er vanaf 2023?

Bijgewerkt op: 26 mrt.

Vergroening bedrijfswagens


De autofiscaliteit is de voorbije jaren al drastische wijzigingen ondergaan, vanaf 2023 is het weer zover en zullen er nieuwe regels van toepassing zijn. Met de nieuwe regeling wil de overheid de ondernemingen ertoe aanzetten om groene wagens of wagens zonder CO2-uitstoot aan te schaffen.


plutus accountants - autofiscaliteit anno 2023

De vergroening van de autofiscaliteit bestaat uit verschillende fases die we hieronder zullen behandelen.Welke voertuigen vallen onder de aftrekbeperking?


De aftrekbeperking moet in principe toegepast worden op:

  • Alle personenwagens, zowel tweedehands als nieuw

  • Auto's voor dubbel gebruik en minibussen

  • Lichte vrachtauto's die toch beschouwd worden als personenwagens

Tot en met 31.12.2025 is de aftrekbeperking op volgende voertuigen niet van toepassing:

  • Vrachtwagens, lichte vrachtwagens, bestelwagens, etc.

  • Voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbelasting op de autovoertuigen vrijgesteld zijn.

  • Voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust.

  • Voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd.


Aftrekbaarheid autokosten sinds 2020


Sinds 1 januari 2020 ziet de formule voor de berekening van het aftrekpercentage er als volgt uit:


plutus accountants - autofiscaliteit formule atrekpercentage

LET OP! Personenwagens die aangeschaft werden voor 01/01/2018 kunnen in de personenbelasting (dus niet in vennootschappen) nog steeds het oudere aftrekpercentage van 75% toepassen die voor 2018 gelde. Bovenstaande formule mag ook gebruikt worden als deze voordeliger uitkomt.


Aftrekbaarheid autokosten: nieuwe regeling vanaf 2023


Wat verandert er nu precies vanaf 2023?


Bij de nieuwe regeling moet men een onderscheid maken tussen wagens met een CO2-uitstoot en wagens zonder CO2-uitstoot.


In principe komt het erop neer dat de gekende formule nog steeds als berekeningsbasis gebruikt wordt, maar met de jaren zal de maximale aftrek gradueel afgebouwd worden tot er geen aftrek meer mogelijk is voor wagens met een CO2-uitstoot.


Wagens met een CO2-uitstoot ten laatste verworven op 30/06/2023


Voertuigen waarvan de verwerving (aankoop, leasing of huur) plaatsvond voor 01/07/2023, vallen nog onder de ‘oude’ aftrekregeling.

Het aftrekpercentage kan dus zoals besproken variëren van 50% tot 100% naargelang de CO2-uitstoot en het brandstoftype of kan 40% zijn wanneer de CO2-uitstoot hoger of gelijk is aan 200 g/km.


Wagens met een CO2-uitstoot verworven vanaf 01/07/2023 t.e.m. 31/12/2025


Voor wagens met een CO2-uitstoot die vanaf 01/07/2023 tot 31/12/2025 zijn gekocht, geleased of gehuurd blijft eveneens de oude aftrekregeling van toepassing. Hier zal echter de ondergrens van 50% wegvallen. Bovendien wordt de maximumaftrek of bovengrens geplafonneerd als volgt:


plutus accountants - autofiscaliteit aftrekpercentage co2-wagens

LET OP! Voor hybride wagens waarvan de batterij door middel van een externe energiebron wordt opgeladen (onthoud: wanneer je over de kabel kan struikelen) die gekocht, geleased of gehuurd zijn vanaf 01/01/2023, zal de aftrekbaarheid voor de brandstofkosten toch beperkt worden tot maximaal 50%.


Vanaf 2025 zullen wagens met een CO2-uitstoot die gelijk of hoger is dan 200 g/km niet meer onder het vaste percentage van 40% vallen, hier moet men weer de formule gaan toepassen.


Vanaf 2025 zullen wagens met een CO2-uitstoot die gelijk of hoger is dan 200 g/km niet meer onder het vaste percentage van 40% vallen, hier moet men weer de formule gaan toepassen.


Wagens met een CO2-uitstoot verworven vanaf 01/01/2026


Wagens die zijn aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 01/01/2026 zijn niet meer aftrekbaar.


Wagens zonder CO2-uitstoot


Full-elektrische wagens of andere wagens (bv. op waterstof) zonder CO2-uitstoot waarvan de verwerving (aankoop, leasing of huur) plaatsvond voor 01/01/2027, zullen steeds van het aftrekpercentage van 100% kunnen genieten.

Vanaf 01/01/2027 wordt het aftrekbaarheidspercentage echter afgebouwd op basis van het jaar van verwerving:


plutus accountants - aftrekpercentage elektrische wagens

Ter verduidelijking: Wanneer je een wagen zonder CO2-uitstoot koopt in 2027, zullen de kosten in het jaar van aankoop en de daaropvolgende jaren steeds voor 95% aftrekbaar zijn. Het is dus niet zo dat voor deze wagen de aftrek in 2028 naar 90% zakt.


Samenvattend overzicht


Aangezien de vergroening van bedrijfswagens niet direct gepaard gaat met een vereenvoudigde fiscaliteit, hebben wij een poging gedaan om een duidelijk overzicht te maken van de verschillende aftrekregelingen en percentages.


plutus accountants - autofiscaliteit 2023 samenvatting aftrekbaarheid


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page